Effekten av nanolatex tillsatser på MFC-filmer

G1 Högskoleingenjörsavhandling, kandidatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Otto Mertanen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 18

Senast uppdaterad 2020-31-05 vid 03:46