Regulation of HSF2 and its function in mitosis

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elsing Alexandra
Förläggare: Åbo Akademi University
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3105-6

Senast uppdaterad 2020-28-01 vid 03:54