Stor seger - litet nederlag?: perspektiv på sjöslaget vid Rilax 1714

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand, Kasper Westerlund
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Seriens namn: Meddelanden från Sjöhistoriska institutet vid Åbo Akademi
Nummer i serien: 34
ISBN: 978-952-12-3026-4
ISSN: 1795-7478

Senast uppdaterad 2020-12-08 vid 06:51