Mentorship - A lost resource within higher education?

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Lindström, Martin Nordell
Redaktörer: -
Förlagsort: Madrid, Spain
Publiceringsår: 2015
Förläggare: IATED Academy
Moderpublikationens namn: INTED2015 Proceedings
Artikelns första sida, sidnummer: 2467
Artikelns sista sida, sidnummer: 2473
ISBN: 978-84-606-5763-7
ISSN: 2340-1079


Nyckelord

Higher education, Mentor, Mentorship

Senast uppdaterad 2020-04-06 vid 05:35