Mineral carbonation of phosphogypsum waste for production of useful carbonate and sulfate salts

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Hannu-Petteri Mattila, Pekka Huhtala, Masoud Vahedi, Ron Zevenhoven
Förlagsort: New York
Publiceringsår: 2015
Förläggare: American Institute of Chemical Engineers
Moderpublikationens namn: 5th International Conference on Accelerated Carbonation for Environmental and Material Engineering 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 332
ISBN: 978-1-5108-1549-0

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 03:12