Analysis of an RVC-CAL MPEG-4 Simple Profile Decoder

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Fareed Jokhio, Andreas Dahlin, Johan Ersfolk, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2011
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
ISBN: 978-952-12-2636-6

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 04:11