Recension av Ralf Hultbergs bok Vedergällningstanken. Två idéhistoriska studier. (Göteborg: Bokförlaget Daidalos, 2012).

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog
Förläggare: Lärdomshistoriska Samfundet
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Lychnos: Lardomshistoriska Samfundets Arsbok = Annual of the Swedish History of Science Society

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 03:08