Review of Benjamin McMyler Testimony, Trust and Authority (New York: Oxford University Press, 2011)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jonas Ahlskog
Förläggare: Wiley-Blackwell
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Philosophical Investigations
Volym: 37
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 98
Artikelns sista sida, sidnummer: 102
eISSN: 1467-9205

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 03:37