Extending Semantic Web Tools for Improving Smart Spaces Interoperability and Usability

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Natalia Díaz Rodríguez, Johan Lilius, Manuel Pegalajar Cuéllar, Miguel Delgado Calvo-Flores
Redaktörer: Omatu S, Neves J, Corchado JM, De Paz Santana JF, Rodríguez González S
Förläggare: Springer
Publiceringsår: 2013
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Distributed Computing and Artificial Intelligence, 10th International Conference
Seriens namn: Advances in Intelligent Systems and Computing
Nummer i serien: 217
Artikelns första sida, sidnummer: 45
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISBN: 978-3-319-00550-8
eISBN: 978-3-319-00551-5
ISSN: 2194-5357

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:12