Birth order and mortality in two ethno-linguistic groups: Register-based evidence from Finland

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jan Saarela, Agneta Cederström, Mikael Rostila
Förläggare: Elsevier
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Social Science and Medicine
Volym: 158
Artikelns första sida, sidnummer: 8
Artikelns sista sida, sidnummer: 13
eISSN: 1873-5347

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 01:16