The Canals Language and its Compiler

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Dahlin, Johan Ersfolk, Guyfu Yang, Haitham Habli, Johan Lilius
Förläggare: ACM New York, NY, USA
Publiceringsår: 2009
Förläggare: ACM
Moderpublikationens namn: SCOPES '09: Proceedings of th 12th International Workshop on Software and Compilers for Embedded Systems
Artikelns första sida, sidnummer: 43
Artikelns sista sida, sidnummer: 52
ISBN: 978-1-60558-696-0

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 05:42