Rialto 2.0: A Language for Heterogeneous Computations

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lilius J, Dahlin A, Lionel M
Redaktörer: Hinchey M. et al.
Publiceringsår: 2010
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Distributed, Parallel and Biologically Inspired Systems
Artikelns första sida, sidnummer: 7
Artikelns sista sida, sidnummer: 18
ISBN: 978-3-642-15233-7

Senast uppdaterad 2020-19-02 vid 06:16