Romantiskt ideal och politisk nödvändighet. E.G. Ehrström och de språkliga konsekvenserna av 1809

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Nils Erik Villstrand, Peter Aronsson, Harald Gustafsson, Torbjörn Eng, Karl Bergman, Kimmo Katajala, Lennart Lundmark, Öystein Rian, Jonas Nordin, Juha Manninen, Petri Karonen, Christer Kuvaja, Jan Samuelson, Åke Sandström, Johanna Wassholm, Max Engman
Redaktörer: Nils Erik Villstrand, Max Engman
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2008
Förläggare: Svenska Litteratursällskapet i Finland
Moderpublikationens namn: Maktens mosaik. Enhet, särart och självbild i det svenska riket
Seriens namn: Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Nummer i serien: 715
Artikelns första sida, sidnummer: 403
Artikelns sista sida, sidnummer: 420
ISSN: 0039-6842

Senast uppdaterad 2019-15-10 vid 02:37