Implied Powers of International Organizations: On the Character of a Legal Doctrine

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Viljam Engström
Publiceringsår: 2005
Tidskrift: Finnish Yearbook of International Law
Moderpublikationens namn: Finnish Yearbook of International Law (ISSN: 0786-6453) Jufo Level: 1
Volym: 14
Artikelns första sida, sidnummer: 129
Artikelns sista sida, sidnummer: 157

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 09:38