Checking Compositions of UML Sequence Diagrams for Timing Inconsistency

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xuoandong Li, Johan Lilius
Förläggare: IEEE Computer Society
Publiceringsår: 2000
Förläggare: IEEE Computer Society
Moderpublikationens namn: Proceedings of 7th Asia Pacific Software Engineering Conference
Artikelns första sida, sidnummer: 154
Artikelns sista sida, sidnummer: 161

Senast uppdaterad 2020-09-04 vid 07:07