Improved Recovery for Proactive, Distributed Routing

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mojgan Kamali, Luigia Petre
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 21
ISBN: 978-952-12-3278-7

Senast uppdaterad 2019-18-10 vid 04:25