Evaluation of the Energy Efficiency of ARM Based Processors for Cloud Infrastructure

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Olle Svanfeldt-Winter, Sébastien Lafond, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2010
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 17
ISBN: 978-952-12-2516-1

Senast uppdaterad 2020-16-02 vid 04:03