A Tool for Efficient Combination and Evaluation of Reusable Design Assets

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Ersfolk, Johan Lilius, Torbjörn Lundkvist, Ivan Porres
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2010
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 16
ISBN: 978-952-12-2429-4

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 07:05