UML-driven TTA-based protocol processor design

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Lilius, Dragos Truscan
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 518
Antal sidor: 36
ISBN: 952-12-1147-4
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-07-04 vid 07:11