Tool Support for DFD to UML Model-Based Transformations

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dragos Truscan, João Miguel Fernandes, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 519
ISBN: 952-12-1148-2
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-26-09 vid 03:01