The Uva Virtual Machine

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dan Österberg, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 2003
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 551
ISBN: 952-12-1214-4
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 05:05