Checking Compositions of UML Sequence Diagrams for Timing Inconsistency

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xuandong Li, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2000
Tidskrift: TUCS Publication Series
Volym: 363
Antal sidor: 20
ISBN: 952-12-0703-5
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:43