Timing Analysis of UML Sequence Diagrams

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Xuandong Li, Johan Lilius
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 1999
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 281
Antal sidor: 16
ISBN: 952-12-0466-4
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-20-09 vid 06:02