The Production Cell: An Exercise in the Formal Verification of a UML Model

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Lilius, Ivan Porres Paltor
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Publiceringsår: 1999
Seriens namn: TUCS Technical Report
Nummer i serien: 288
Antal sidor: 20
ISBN: 952-12-0480-X
ISSN: 1239-1891

Senast uppdaterad 2020-16-07 vid 06:17