Socialdemokrati, nyliberalism och grön politik: en komparativ studie av den västeuropeiska socialdemokratins ideologiska vägval 1970–1999

G4 Doktorsavhandling (monografi)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Andreas Fagerholm
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2013
Antal sidor: 314
ISBN: 978-951-765-686-3
eISBN: 978-951-765-687-0

Senast uppdaterad 2020-07-07 vid 05:57