Lignans as food constituents with estrogen and antiestrogen activity

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Elke Aehle, Ulrike Müller, Patrik C. Eklund, Stefan M. Willför, Wolfgang Sippl, Birgit Dräger
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Phytochemistry
Volym: 72
Nummer: 18
Artikelns första sida, sidnummer: 2396
Artikelns sista sida, sidnummer: 2405

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 05:45