Introduction: Portals of Early Modern Globalisation and Creolisation in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Holger Weiss
Redaktörer: Holger Weiss
Förlagsort: Leiden, Boston
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Brill
Moderpublikationens namn: Port of Globalisation, Places of Creolisation: Nordic Possessions in the Atlantic World during the Era of the Slave Trade
Seriens namn: Studies in Global Slavery
Nummer i serien: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 21
ISBN: 978-90-04-30278-5
eISBN: 978-90-04-30279-2

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 04:51