Grå biomassa och röda protister i skärgården - små men inte alltid snälla

E1 Popularised article, newspaper article


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Tore Lindholm
Publisher: Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi
Publication year: 2014
Journal: Skärgård
Issue number: 1
Start page: 51
End page: 55

Last updated on 2020-13-07 at 05:56