Understanding older peoples' experiences of dignity and its significance in caring: A hermeneutical study

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Linda Rykkje, Maj-Britt Råholm
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: International Journal for Human Caring
Volym: 18
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 17
Artikelns sista sida, sidnummer: 26

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:11