A Formal Specification Language for Content Transfer Algorithms

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Petter Sandvik
Förläggare: TUCS
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3058-5

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 07:08