Näkökulmia kulttuuripolitiikan vaikuttavuuteen.: Cuporen työpapereita.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen
Förläggare: Cupore: Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Cupore
Seriens namn: Cuporen työpapereita.
Nummer i serien: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 41
eISBN: ISBN 978-952-7200-13-1
ISSN: 2343-2284


Nyckelord

Cultural policy, evaluation research

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 05:55