Adam's Ecstasy and Prophecy in Tertullian

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anni Maria Laato
Redaktörer: Antti Laato, Lotta Valve
Förlagsort: Winona Lake, Indiana
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Eisenbrauns
Moderpublikationens namn: Adam and Eve Story in Jewish, Christian and Islamic Perspectives
Seriens namn: Studies in the Reception History of the Bible
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 71
Artikelns sista sida, sidnummer: 83
ISBN: 978-952-12-3497-2
ISSN: 2342-5741

Senast uppdaterad 2020-04-07 vid 03:45