Participant continuity and narrative structure: Defining discourse marker functions in Old English

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Brita Wårvik
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Folia Linguistica Historica
Volym: 34
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 34


Nyckelord

discourse marker, historical linguistics, History of English

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 08:56