Baltic University Programme – a network joining students, teachers and researchers in the Baltic Sea Region

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lindroos P, Mansour A
Förlagsort: Helsinki
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Journal of Finnish Universities of Applied Sciences
Tidskriftsakronym: uasj
Nummer: 1

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 05:31