More than Initiation? : Baptism according to Origen of Alexandria

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gunnar af Hällström
Redaktörer: David Hellholm, Tor Vegge, Öyvind Norderval, Christer Hellholm
Förläggare: De Gruyter
Förlagsort: Berlin, Boston
Publiceringsår: 2011
Förläggare: De Gruyter
Moderpublikationens namn: Ablution, initiation, and baptism : late antiquity, early Judaism, and early Christianity
Seriens namn: Beihefte zur Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft
Nummer i serien: 176
Artikelns första sida, sidnummer: 989
Artikelns sista sida, sidnummer: 1010
ISBN: 978-3-11-024751-0
eISBN: 978-3-11-024753-4

Senast uppdaterad 2019-07-12 vid 02:01