Klasslärarstuderandes intresse för och kunskaper i biologi och hållbar utveckling

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Palmberg, Maria Svens
Förläggare: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Ainedidaktisia tutkimuksia
Volym: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 201
Artikelns sista sida, sidnummer: 223
eISSN: 1799-960X


Abstrakt

Naturkunskap, naturintresse och naturupplevelser är grundläggande faktorer för att skapa intresse och förståelse för miljöfrågor. För att undersöka naturintresset och kunskapsnivån i biologi och hållbar utveckling hos blivande klasslärare utfördes en tvådelad undersökning med en fenomenografisk forskningsansats. En enkät med intressefrågor om naturen, miljöproblem och hållbar utveckling samt kunskapsfrågor i biologi besvarades av totalt 110 första och fjärde årets klasslärarstuderande vid Åbo Akademi. På basis av dessa resultat valdes 22 personer till en semistrukturerad intervju, där de ytterligare beskrev sina intressen, sin kunskapsnivå och sitt ansvar som lärare i biologi och hållbar utveckling. Resultaten visar att naturen är viktig för alla, dock främst som en källa till rekreation och välmående, men att kunskapsnivån hos klasslärarstuderande är oroväckande låg och kännetecknas av vardags- eller missuppfattningar.

Senast uppdaterad 2020-08-07 vid 05:02