Provets konstruktion och statistiska egenskaper

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Korhonen
Redaktörer: Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg, Kjell Staffans
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2014
Förläggare: Lärum
Moderpublikationens namn: Fyra toner på dragspelet. Kartläggning av läsförståelse i åk 3. Lärarhandledning
Artikelns första sida, sidnummer: 14
Artikelns sista sida, sidnummer: 23

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 04:21