Provets konstruktion och statistiska egenskaper

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Johan Korhonen
Editors: Ann-Katrine Risberg, Nea Kronberg, Kjell Staffans
Place: Vasa
Publication year: 2014
Publisher: Lärum
Book title: Fyra toner på dragspelet. Kartläggning av läsförståelse i åk 3. Lärarhandledning
Start page: 14
End page: 23

Last updated on 2020-22-09 at 06:01