Nordic Wittgenstein Review 4:2 2015

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Yrsa Neuman, Anne-Marie Søndergaard Christensen, Martin Gustafsson
Förläggare: Nordic Wittgenstein Society
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Nordic Wittgenstein Review
Förläggare: Nordic Wittgenstein Review
Tidskriftsakronym: NWR
Nummer i serien: 1
Volym: 4
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 5
Artikelns sista sida, sidnummer: 6
ISSN: 2242-248X
eISSN: 2242-248X

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:32