Subnational Democratization and Electoral Authoritarianism in Russia: From Subnational Regime Diversity to Unitary Authoritarianism

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Saikkonen I. A.-L.
Redaktörer: Jacqueline Behrend and Laurence Whitehead
Förlagsort: Baltimore, Maryland
Publiceringsår: 2016
Förläggare: Johns Hopkins University Press
Moderpublikationens namn: Illiberal Practices: Territorial Variants Within Large Territorial Democracies
Artikelns första sida, sidnummer: 265
Artikelns sista sida, sidnummer: 288
ISBN: 9781421419589

Senast uppdaterad 2020-17-02 vid 06:31