Application of the catalyst wet pretreatment method (CWPM) for catalytic direct synthesis of H2O2

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Bizzotto Francesco
Publiceringsår: 2015

Senast uppdaterad 2020-04-04 vid 05:09