Surface modified high rectification organic diode based on sulphonated polyaniline

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: D. Wei, A. Pivrikas, H. Karhu, H.S. Majumbar, T. Lindfors, C. Kvarnström, R. Österbacka, A. Ivaska
Förläggare: Royal Society of Chemistry
Publiceringsår: 2006
Tidskrift: Journal of Materials Chemistry
Volym: 16
Artikelns första sida, sidnummer: 3014
Artikelns sista sida, sidnummer: 3020


Nyckelord

Diode, Electrically conducting polymers, Polyaniline

Senast uppdaterad 2020-05-08 vid 07:14