Ekologisk läskunnighet hos elever och hur den kan utvecklas

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Irmeli Palmberg, Erika Ekholm, Mikaela Korin, Johanna Levlin, Alexander Stenroos, Mia Weckman
Förläggare: Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry.
Publiceringsår: 2013
Tidskrift: Natura
Volym: 3
Artikelns första sida, sidnummer: 51
Artikelns sista sida, sidnummer: 56


Nyckelord

ecological literacy

Senast uppdaterad 2020-18-09 vid 05:15