Revisiting a Contextual Model of Entrepreneurial Intentions

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jennie Elfving, Malin Brännback, Alan Carsrud
Redaktörer: Malin Brännback, Alan Carsrud
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Springer
Moderpublikationens namn: Revisiting the Entrepreneurial Mind, Inside the Black Box: An Expanded Editiond
Seriens namn: International Studies in Entrepreneurship
Volym: 35
Artikelns första sida, sidnummer: 83
Artikelns sista sida, sidnummer: 90
ISBN: 978-3-319-45543-3
eISBN: 978-3-319-45544-0
ISSN: 1572-1922

Senast uppdaterad 2020-27-01 vid 04:40