Cultural heritage built through stories

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sanna Lillbroända-Annala
Förläggare: Ethnos r.y.
Publiceringsår: 2015
Tidskrift: Ethnologia Fennica : Finnish Studies in Ethnology
Volym: 42
Artikelns första sida, sidnummer: 103
Artikelns sista sida, sidnummer: 105


Nyckelord

History of humanities

Senast uppdaterad 2020-09-08 vid 05:20