Generating the Logicome from Microarray Data

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Forskningsområden


Publikationens författare: Charmi Panchal, Vladimir Rogojin
Förläggare: Turku Centre for Computer Science (TUCS)
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 14
eISBN: 978-952-12-3504-7

Senast uppdaterad 2020-19-09 vid 06:24