Bottniska trästäder

C2 Edited book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Place: Umeå, Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
Title of series: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar, Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, Bottniska Studier
Number in series: 69/73/2
ISBN: 978-951-98972-6-4
ISSN: 0560-2416, 0473-8063


Abstract

Det är mycket mera som förenar än åtskiljer bottniska trästäder från varandra. Gemensamt är bland annat att det på 1960- och 1970-talen revs värdefulla trähusmiljöer som ersattes med moderna byggnader. De städer och stadsdelar som ingår i Bottniska trästäder delar också likartade erfarenheter av att utgöra geografisk periferi och står på 2010-talet inför likartade utmaningar vad gäller det byggda kulturarvets framtid. Fyra av artiklarna behandlar vad som hänt sedan 1970-talet med den gamla trähusbebyggelsen i Skellefteå, Piteå, Öjebyn och Luleå. Det finländska materialet uppvisar en större tidsmässig och tematisk spännvidd. Kaskö exemplifierar en trästad som i praktiken har bevarats intakt medan Neristan i Karleby exemplifierar en bevarad trähusmiljö i en medelstor stad. Brändö i Vasa exemplifierar en delvis bevarad trähusstadsdel, där byggnadsskyddet återigen har utmanats.

Last updated on 2020-24-09 at 06:25