Cyanobacteria and cyanotoxins in fishponds and their effects on fish tissue

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Drobac D, Tokodi N, Lujić J, Marinović Z, Subakov-Simić G, Dulić T, Važić T, Nybom S, Meriluoto J, Codd GA, Svirčev Z
Förläggare: Elsevier BV
Publiceringsår: 2016
Tidskrift: Harmful Algae
Volym: 55
Artikelns första sida, sidnummer: 66
Artikelns sista sida, sidnummer: 76
eISSN: 1878-1470

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 05:50

Dela länk