Introduktion till Bottniska trästäder

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Editors: Peter Ehrström, Madeleine Eriksson
Place: Umeå, Vasa
Publication year: 2015
Publisher: Kungl. Skytteanska Samfundet, Svensk-Österbottniska Samfundet
Book title: Bottniska trästäder
Title of series: Kungl. Skytteanska Samfundets Handlingar (Acta Regiae Societas Skytteanae), Skrifter utgivna av Svensk-Österbottniska Samfundet, Bottniska Studier
Number in series: 69/73/2
Start page: 9
End page: 16
ISBN: 978-951-98972-6-4
ISSN: 0560-2416, 0473-8063


Abstract

Det är mycket mera som förenar än åtskiljer bottniska trästäder från varandra. Gemensamt är bland annat att det på 1960- och 1970-talen revs värdefulla trähusmiljöer som ersattes med moderna byggnader. De städer och stadsdelar som ingår i Bottniska trästäder delar också likartade erfarenheter av att utgöra geografisk periferi och står på 2010-talet inför likartade utmaningar vad gäller det byggda kulturarvets framtid.


Keywords

byggt kulturarv, Gentrifiering, socioekonomisk omvandling, trähus, trästad

Last updated on 2020-21-02 at 03:10