Den svenska yrkesutbildningens och högskoleutbildningens utmaningar

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Broo Roger
Editors: Stefan Sjöblom & Siv Sandberg
Publisher: Svenska kulturfonden
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Book title: Makten att kombinera : utmaningar, vägval och handlingskraft i Svenskfinland
Start page: 273
End page: 288
ISBN: 978-951-9211-94-7

Last updated on 2020-27-09 at 03:04